Правила за провеждане на Национален kонкурс за красота “Мис Национален отбор” 2016 – Мис Национален Отбор
Купи билет от eventim

Правила за провеждане на Национален kонкурс за красота “Мис Национален отбор” 2016

! Моля прочетете внимателно настоящите условия преди да попълните формата за участие!  

Те представляват ДОГОВОР между Вас и “Рара Авис” ЕООД, с който получавате правото да участвате в конкурса при условията по-долу. В случай, че не сте съгласни с всички условия по-долу, моля, не се регистрирайте през формата за участие в конкурса „Мис Национален отбор“!
1. “Мис Национален отбор” е национален конкурс за избор на талисмани, на националните отбори по футбол, баскетбол и волейбол на България.
2 В конкурса “Мис Национален отбор” се избират 3 победителки в открит конкурс след провеждане на национален кастинг в 7 града. Градовете и точните места на кастингите, както и датата на конкурса ще бъдат обявени публично.
3. Кандидатите за участие в конкурса “Мис национален отбор” трябва:

а) Да са от женски пол;

б) Да са български граждани,

в) Да имат навършени 18г. към момента на старта на конкурса,

г) Да са минимум 165 високи,

д) Да владеят български и английски език,

е) Да са неомъжени и никога да не са сключвали брак (граждански или църковен),

ж) Да нямат деца.
3. Една от победителките в конкурса “Мис Национален отбор 2016” ще представи България на световния конкурс за красота “Мис Вселена. “Рара Авис”  ЕООД е официален лицензиант на конкурса за България.

 

4. Формата изисква прилагането на 3 снимки. Една в лице (без очила), една в тяло (изправена) и една в американски план.

 

5. “Рара Авис” ЕООД гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите “он лайн” посредством попълнени заявки, като разкриване е възможно единствено за целите на конкурса, в случаите, когато потребителят лично е пожелал това след запитване от наш администратор и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

 

6. Кандидатите трябвя да декларират следното:

-          В случай, че кандидатката бъде селектирана, на предварителния (on line) кастинг тя ще се яви физически на същинския кастинг пред журито на кастинга на конкурса.

-          В случай, че бъде избрана да продължи участието си в следващия етап (тренировъчен лагер) на конкурса ще участва в телевизионната продукция с необходимата отговорност, точност и професионализъм.

-          Че изображенията (снимките), които е изпратила са собствени и върху тях нямат права и няма да изявят претенции трети лица ( фотограф, режисьор, модна/рекламна агенция).

-          Че е съгласна снимките да бъдат използвани за всякакви цели (с изключение на порнографска или клеветническа), които могат да включват допускане за онлайн гласуване във facebook, промоция или маркетинг кампания, като организатора ще информира предварително кандидата във всички случай, когато това се налага. Че е съгласна снимките да бъдат разпрострянявани в неограничен тираж в България и чужбина.

-          Формата изисква лична информация и кандидатката се съгласява тя да бъде публично достъпна за нуждите на конкурса и че няма да възпрепятства по никакъв начин използването на името, снимките си и предоставената информация за нуждите на конкурса.

-          Че към настоящия момент няма договорни отношения с модна/рекламна агенция и не е дала ексклузивни или други права за публичните си изяви на трето лице.

-          Че е съгласна Продуцента да организира, финансира и менажира публичните й изяви, както намери за добре при реализирането на конкурса в случай, че се класира за тренировъчения лагер, финала или стане победителка.

-          Че е съгласна да предостави на Продуцента правото да подобрява външния й вид с цел постигане на по-добро представяне. Промените задължително ще бъдат съгласувани с участничката предварително в синхрон с добрите нрави.

-          Че е съгласна да предостави на Продуцента изключителното право да решава по какъв начин тя да се представи на конкурса “Мис Национален отбор” и ако бъде избрана да представи България на международно ниво и на “Мис Вселена”.

-          Кандидатката декларира, че е запозната с Общите условия и е съгласна да представи България на международния конкурс “Мис Вселена” ако бъде избрана.
7. Забранено е да се използва публичността на конкурса “Мис Национален отбор” в за политически изявления, нецензурни изрази или друго недопустимо използване на езика. Също така, не се допускат комерсиални изявления от какъвто и да е вид.
8. Кандидатките се записват за предварителен кастинг по електронен път чрез формуляр за участие на официалния сайт на конкурса (www.missNT.com). Предложенията трябва да бъдат получени не по-късно от 22.05.2016г.  Получените по-късно записвания няма да бъдат разглеждани. Ако кандидатката е одобрена за същинския кастинг ще получи имейл от организаторите с информация за град, дата и час на кастинга.
9. Снимките, използвани за предварителния кастинг и информацията на кандидатките , които не бъдат избрани за финала ще бъдат унищожени от РАРА АВИС ЕООД (собственик на конкурса). Всички кандидатствали ще бъдат уведомени с имейл или телефонно обаждане от “РАРА АВИС” дали са избрани или не.

 

10. Списък с имената на класиралите се за “тренировъчния лагер” 20 учаснички ще бъдат публикувани на www. missNT.com.
11. Организаторите на “Мис Национален отбор” имат последната дума във визията на телевизионното шоу и финалния спектакъл. Това се отнася до областите на  сценография, камери, осветление, хореография, костюми, стайлинг и т.н. Маркетинг и PR ще се координира от прес отдела на “РАРА АВИС” ЕООД.
12. Не е разрешено персонално спонсориране на участници, костюми и т.н., без предварително споразумение с “РАРА АВИС” ЕООД.

 

13. Не е разрешено самосиндикално публикуване на каквато и да е била вътрешна информация (текст и снимки) от кандидатките по време на предварителния етап, кастингите, тренировъчния лагер и подготовката за финалното шоу във фейсбук. без разрешението на организатотите. Публичната информация се координира от маркетинг отдела на “РАРА АВИС” ЕООД.
14. Наименованията “МИС НАЦИОНАЛЕН ОТБОР”, “MISS NATIONAL TEAM” “MIS NATSIONALEN OTBOR”,  “МИС ВСЕЛЕНА БЪЛГАРИЯ”, “МИС ВСЕЛЕНА”, “MISS UNIVERSE”,  “MISS UNIVERSE BULGARIA”, “MIS “VSELENA”, “MIS VSELENA BULGARIA” не може да се използват от кандидатките и трети лица за маркетингови цели без предварително писмено съгласие на собственика на конкурса “Мис Национален отбор” и лицензиант на  “Мис Вселена”  за България РАРА АВИС ЕООД.
15. Избраните финалистки/участнички в “Мис Национален отбор” 2016, не трябва по никакъв начин да се появяват публично и да правят публични изявления относно участието си в конкурса “Мис Национален отбор” във фейсбук и други медии освен партньорските на конкурса, освен ако не е дадено изрично писмено разрешение. Не могат да дават изявления, с които да уронват добрия имидж на конкурса.
16. Ако участничка  в “Мис Национален отбор 2016” наруши някое от настоящите правила, “РАРА АВИС” ЕООД си запазва правото да дисквалифицира участничката, без да трябва да плаща каквито и да е компенсации. В такъв случай, “РАРА АВИС” ЕООД има правото да изиска от участничката да възстанови всички разноски направени вече във връзка с нейното участие.
17. В случай на нарушение на правилата за медиина комуникация и публикуване  на уронваща имиджа на конкурса информация, причинени от участник или друг сътрудник, такива лица ще носят лична отговорност и ще бъдат задължени да обезщетят “Мис Национален отбор” при всякакви претенции, повдигнати във връзка с това. “Мис Национален отбор” не поема отговорност, но си запазва правото да изключи такива лица от по-нататъшни участия в бъдещи конкурси.
18. Победителките от “Мис Национален отбор 2016” ще бъдат излъчени по време на телевизионно шоу – конкурс.
19. В дните след финала “Мис Национален отбор 2016”, победителките трябва да са на разположение да участват в различни медийни и PR дейности, организирани от “РАРА АВИС” ЕООД, а избраната победителка да представи България на “Мис Вселена 2016 да отдели нужното време за подготовката за участие както и, при съгласие от “РАРА АВИС” ЕООД, незабавно да подпише необходимите споразумения за въпросното участие. .
Повече подробности и споразумения ще бъдат представени на участниците не по-късно от етап “тренировъчен лагер” на конкурса.

 

20. Етапи на конкурса и организация:

а) Етап 1 – Предварителен кастинг:

- Приемането на кандидатурите става посредством формата за кандидатстване до 22.05.2016г. В случай, че има подадени кандидатури извън този срок, то те няма да се считат за валидни.

- След изпращане на кандидатурата, информацията ще бъде разгледана от екипа на организатора “РАРА АВИС” ЕООД под пълна конфиденциалност.

- От най-съществено значение за този етап са изпратените снимки и информация, както и това дали кандидата отговаря на условията за участие.

- Избират се максимален брой участници, които да бъдат поканени за втори етап от надпреварата.

б) Етап 2 – Кастинг пред жури:

-      Организиране на интервю на живо с избраните от първи етап участници. Въпросите към участниците са на спортна тема и общ характер с цел създаване на актуален и цялостен профил на кандидатката.

-      По време на интервюто на кандидата ще бъдат отправени въпроси, на който тя  трябва да отговаря устно.

-      Участничките трябва да подготвят някакво изпълнение според таланта, който притежават или “номер”, с който да впечатлят журито.

- Кастингите пред жури участниците ще се проведе в периода ………………..г. до ……………….г., като е възможно някой от тях да протичат паралелно с първия етап от конкурса. Идеята е максимален брой кандидати да бъдат видяни на живо, а само най-добрите от тях, ще продължат към трети етап.

- Кастингите ще се провеждат в 7 града на България, като часа и точната дата ще бъдат изпратени персонално по имейл на всяка одобрена участничка.

На базата на оценката от интервюто ще бъдат избрани 20 кандидати, които да продължат в “тренировъчния лагер”.

 

в) Етап 3 – тренировъчен лагер

- Класиралите се кандидатки подписват договор с “РАРА АВИС” ЕООД,

- 20-те финалистки трябва да участват в телевизионната продукция, която проследява подготовката за финалния конкурс под формата на риалити (на запис) и да спомогнат за заснемането на епизодите с необходимия професионализъм, точност и отговорност.

 

г) Финален етап – короноване на  трите победителки:

-      Финалния етап е във формат конкурс за красота, където финалистките ще се представят в 5 тура ( По бански, официални рокли, спортни костюми и др.).

-      Победителките в конкурса ще бъдат избрани от 10 членно ВИП жури (бивши и настоящи, спортни звезди), като основен критерии ще бъде красотата, цялостното излъчване, сценичното представяне и артистичността.

-      В конкурса “Мис Национален отбор” няма подгласнички. Трите победителки получават титлите: 1) “Мис Национален отбор по баскетбол”; 2) “Мис Национален отбор по волейбол”; 3) “Мис Национален отбор по футбол”. Трите титли са равностойни по статут и престиж и са с давност 2 години.

 

21. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя настоящите условия, както и да смени датите заложени в различните етапи на конкурса.

Организаторът си запазва правото да прекрати конкурса при възникнали сериозни причини, както и да прекрати временно или постоянно участието на кандидат в него, ако се установи, че същият не спазва установените условия.

За всички неуредени с настоящите условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

22. Участничките трябва да удостоверят че приемат настоящите правила.
23. Тези правила са създадени и изисквани от “РАРА АВИС” ЕООД във връзка с реализирането на “Мис Национален отбор 2016” и Продуцента си запазва пълното и неограничено право да променя правилата и да взема решения относно тяхното адаптиране и тълкуване.